Toppmötet

Nu sätter vi funkisfrågorna på världskartan!
En mötesplats där vi utmanar vilka som ska vara med och förändra världen

I oktober samlades kloka och initiativtagande personer med utvecklingsstörning för ett extraordinärt toppmöte. I två dagar delade de erfarenheter av internationellt utvecklingsarbete och av att vara med att påverka för sig själva och sina vänner. De bidrog med stora insikter och nya perspektiv på vad samarbete för en bättre värld innebär, något som resulterade i Hagabergs deklarationen; en konkret deklaration för  förändring med och för personer med utvecklingsstörning runtom i världen.

Vi bjöd även in till ett seminarium där vi sammanfattade fyra år av de barnbrytande och inkluderande internationella projekten Come Together and Come Together Concrete.

Agenda 2030 och de globala målen syftar till att alla människor ska få sina rättigheter tillgodosedda och att leva värdiga liv med möjligheter att utveckla sin fulla potential. För en stor grupp människor är inte detta en verklighet idag. Personer med funktionsnedsättningar är en marginaliserad grupp som är utanför samhället. En grupp som inte har blivit givna möjligheten att göra sina röster hörda.

Vi funderade på hur mycket biståndet bryr sig om den gruppen och bjöd in till ett samtal lett av David Isaksson från GlobalReporting med:
Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige
Tiina Nummi-Södergren, generalsekreterare för MyRight
Birgitta Weibahr, Ämnesföreträdare MR och demokrati på Sida.

Se vår live inspelning från samtalet här:
https://www.facebook.com/come2gethereveryone/videos/1333823913410275/