Partners

FUB – För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.

FUB är en intresseorganisation som jobbar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett bra liv. FUB har drygt 27 000 medlemmar i 150 lokalföreningar runt om i Sverige. På riksplanet och lokalt jobbar FUB med intressepolitik, kompetensutveckling och med sociala aktiviteter. FUBs internationella arbete drivs av FUBs lokalavdelningar, där personer med utvecklingsstörning är aktiva i arbetsgrupper. Det finns aktiva samarbeten med 7 olika länder.

fub.se

Erikshjälpen

Erikshjälpen sätter barns drömmar och drivkraft som verktyg i centrum för att förändra världen. Insatser för utbildning, hälsa och rätt till trygghet och skydd ger barn och unga runt om i världen hjälp och möjligheter att våga drömma om framtiden. Tillsammans med runt 70 partnerorganisationer i drygt 20 länder arbetar Erikshjälpen där behoven är som störst. Erikshjälpen startades av Erik Eriksson som själv var sjuk och bedrev social verksamhet i för sjuka barn i Sverige. Fortfarande sker en stor del av Erikshjälpens arbete i Sverige.

erikshjalpen.se

Collectif Tubakunde

Collectif Tubakunde – ”älska dem” – är ett nätverk av centra som ger omsorg och utbildning åt barn och ungdomar med utvecklingsstörning. Drygt 40 center över hela Rwanda är medlemmar. Nätverket bildades 2006 men har jobbat intensivt de tre senaste åren med kapacitetsbyggnad och metodutveckling för sina medlemsorganisationer. De jobbar också med påverkansarbete och nätverkets ordförande sitter med i den nationella utbildningskommittén och jobbar där för att man ska utveckla och anta läroplaner för barn med särskilda behov.

collectiftubakunde.org

YDCP Tanga – Youth with Disabilities Community Program

I Tanzania är projektets huvudsamarbetspartner YDCP i Tanga som ligger i nordöstra delen av landet. YDCP jobbar med uppsökande verksamhet och rådgivning för föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar. Barn och familjers egenmakt står i centrum. Målet är att barn med funktionshinder ska gå i skolan och att Tanzanias strategi för inkluderande undervisning ska genomföras fullt ut. En stor del av arbetet går ut på att få föräldrar, skolpersonal och beslutsfattare att förstå att barn med funktionsnedsättningar har samma värde som andra barn och att alla kan växa med utbildning utifrån sina förutsättningar. YDCP i Tanga har kommit långt i det här arbetet och är en förebild för andra organisationer i landet.