Tidigare projekt

Projektet

Come Together antar utmaningen om alla barns rätt att gå i skolan. Projektet är ett samarbete mellan Sverige, Rwanda och Tanzania. Målet är att fler tanzaniska och rwandiska barn och ungdomar med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar ska kunna gå i skolan.

Come Together drivs av FUB i samarbete med Erikshjälpen och partnerorganisationer i samarbetsländerna, med pengar från Svenska PostkodLotteriet. Genom påverkansarbete mot myndigheter och kommunikation med musik och film i alla tre länderna jobbar vi för allas rätt att gå i skolan.

Come Togethers partner i Rwanda är Collectif Tubakunde (”Älska dem”). De kämpar för rätten till utbildning och omsorg för barn med utvecklingsstörning. I Tanzania är projektets huvudpartner YDCP i Tanga (Youth with Disabilities Community Program) som driver framgångsrikt arbete med att få barn med funktionsnedsättningar att gå till skolan och att accepteras av samhället

Musik är viktig i Come Together. Genom musik är det lätt att mötas och göra saker tillsammans över språkgränser. Musik är också ett sätt att föra ut vårt budskap till många. Vi kommer göra musik tillsammans med artister från olika länder, med och utan funktionsnedsättningar.

Några av huvudpersonerna i projektet är Come Together-ambassadörerna. De är svenska ungdomar som själva har utvecklingsstörning. De åkte till Tanzania i mars 2015 och träffade ungdomar med olika funktionsnedsättningar från Tanzania och Rwanda. Tillsammans berättade de för personer som Tanzanias inrikesminister om hur viktigt det är att alla får chansen till utbildning. En intensiv resa med många spännande möten! Resan dokumenterades av ett filmteam.

Nu planerar vi för en turné där vi besöker Erikshjälpens Second Hand-butiker med musik och berättelsen om projektet och ambassadörernas Tanzaniaresa.

Bakgrund

Bakgrunden till Come Together ligger i milleniemålet om alla barns rätt till utbildning. Milleniemålen är åtta mål som antogs av FN år 2000 som mål för minskning av fattigdomen i världen fram till år 2015. Mål nummer två om alla barns rätt att gå i skolan kommer nästan att uppfyllas – år 2015 antas 90 % av alla barn gå i grundskolan. Men för barn med olika funktionsnedsättningar är siffrorna tvärtom – bara 10 % av alla barn med funktionsnedsättning i utvecklingsländer går i skolan. Come Together synliggör de förmågor alla har och hur mycket vi alla kan utvecklas bara vi får en rättvis chans till utbildning, utbildning som vi kan ta till oss.

Webbplatsen

Det här är projektet Come Togethers officiella webbplats. Här kommer nyheter och reflektioner om vad som är på gång i projektet publiceras. Vi i Come Together tycker att det är bra att i alla sammanhang uttrycka sig så enkelt och lättförståeligt som möjligt. Därför försöker vi vara tydliga i alla texter och all kommunikation. Det finns även en särskild lättläst sida på den här webbplatsen. Uppdateringar med text kommer varvas med ljud och videoklipp.