Regionala lärarkonferenser

Kunskap är makt och med rätt kunskap är det också lättare att ge makt till andra.

Våren 2017 vidareutbildar vi över 100 lärare i Tanzania och Rwanda i kognitiv tillgänglighet och om möjligheterna hjälpmedel ger för att underlätta skolgången.
Våra experter delar med sig av erfarenheter från särskolan i Sverige och om vad forskningen visar inom special pedagogik. Genom att också de som själva tagit del av en särskoleundervisning berättar om sina erfarenheter från deras egen skolgång bidrar de till en större förståelse för hur undervisningen kan utformas och anpassas.

Axel föreläser under lärarvidareutbildningarna i Tanzania./ Axel lecture during the Teachers trainings in Tanzania

In english
Knowledge is power and with the right knowledge it is also easier to give power to others.

In the spring 2017 we educate more than 100 teachers in Tanzania and Rwanda in cognitive availability and about the opportunities cognitive aids gives to help students in their education.
Our experts share their experiences from special schools in Sweden and inform about what the science says about special education. People who themselves have taken part in a special education tells us about their experiences from their schooling and they contribute to a greater understanding of how the teaching can be designed to be suited for all.