Le Bureau Kigali


Med på bilden/In this picture: Theopiste, Gervais, Emmanuel, Jado, Shemsa, Brandine, Rosine, Cozette, Dorcas, Marius, Patience, Babangida.

Le Bureau är ett team som nyttjar kreativiteten och talangen hos medarbetare med intellektuella funktionshinder. Det är en verksamhet som låser upp varandras innovativa potential, vilket gör användningen av talanger som annars inte skulle få chansen. Tillsammans skapar vi nya kreativa idéer, kampanjer och uppfyller individuella kort- och långsiktiga mål. En teori vi testar är att personer med intellektuella funktionshinder kan vara lite bättre problemlösare, därför att de oftare får lösa situationer i sin vardag.

Medarbetarna heter Shemsa, Emmanuel, Dorcas, Rosine, Patience, Babangida och Cozette.

Vi har gjort en rad grejer inklusive idéer för kreativitet, talangupptäckande och individuella utvecklingsplaner, en med syfte att köpa en moped för uthyrning, designa logos och diskutera reklamkampanjer för företag. I samarbete med Orangekat kommer vi också att genomföra en plan för distribution av en tidskrift på Kigali Up, en musikfestival i Kigali som samlar människor från hela östra Afrika.

Lokala partners är företaget OrangeKat och den ideella organisationen Tubakunde.

In english
Le Bureau is a team of creative consultants and it makes use of the creativity and talent of those with intellectual disabilities. It is a bureau that unlocks each and everyone’s innovative potential, making use of talents which might otherwise go unrecognized. Together we come up with new creative ideas, campaigns and fulfill individual short- and long-term goals. A theory we are testing is that people with intellectual disabilities might be slightly better problem solvers. This is because they have more obstacles to overcome and complex situations to navigate in their daily life.
The team is Emmanuel, Dorcas, Rosine, Patience, Babangida och Cozette.

We have made a number of conceptual plans including ideas for: creativity and talent detection, individual development plans, one with the intention of buying a moped for renting, designing logos and discussing publicity campaigns for companies. In collaboration with Orangekat, we will also be implementing a plan for distribution of a magazine at Kigali Up, a music festival in Kigali gathering people from all over East Africa.

 

The local partners is the company OrangeKat and the non-profit organization Tubakunde.