Lättläst

Come Together betyder ”Kom tillsammans”. Vi vill att alla människor ska mötas. Projektet jobbar för att barn med funktionsnedsättningar i Rwanda och Tanzania ska gå i skolan. Rwanda och Tanzania är länder som ligger i östra delen av Afrika. Där är det inte många barn med funktionsnedsättningar som får gå i skolan.

Musik är en viktig del av projektet. Med musik får vi ut vårt budskap till många människor. Musik och sång är också ett sätt att mötas. Även om man inte pratar samma språk kan man sjunga och dansa tillsammans.

Vi har fyra svenska ungdomar med utvecklingsstörning som ambassadörer för projektet. De heter Axel, Joanna, Victoria och Viktor. De åkte till Tanzania i mars 2015. Tanzania ligger i Afrika. Det var en spännande resa. Där träffade de ungdomar med funktionsnedsättning.

Vi gör också en film om projektet. Den kommer mest handla om resan till Tanzania. Filmen kommer visas på TV i Sverige, Tanzania och i Rwanda.

I Tanzania och Rwanda jobbar vi med lokala organisationer. De samarbetar med skolor, myndigheter och familjer. Ett mål är att fler föräldrar, lärare och politiker i de länderna ska förstå att barn med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar kan lära sig saker. Alla människor är lika viktiga. Skolor måste också anpassas för att bli tillgängliga för rullstolsburna.

Projektet drivs av Riksförbundet FUB och Erikshjälpen. Pengarna till projektet kommer från Svenska PostkodLotteriet.