Kreativ kraft

Genom kreativitet skapar vi förändring!
Den enorma kreativa potential som unga med utvecklingsstörning har uttrycker sig i vårt projekt på olika sätt men med det gemensamma målet att skapa en förändrad värld.

In english
Through creativity we create change!
The enormous creative potential that young people with intellectual disabilities have expresses itself in our project in different ways but with the common goal to create a changed world.