Om CTC

I projektet Come Together Concrete, som är ett samarbete mellan Sverige, Tanzania och Rwanda, bygger vi vidare på det som lades till grund i det tidigare projektet Come Together. Vi tar nu steget till att göra konkreta förändringar i världen med unga med utvecklingsstörning i spetsen. När vi satsar på det konkreta blir det inte bara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning utan projektet blir begripligt för alla och till nytta för många.

Vi vill ha en ny syn på vad delaktighet innebär och upptäcka nya vägar för att skapa inkludering. Unga med utvecklingsstörning är med och skapar metoder och tar initiativ till ett förändrat samhälle med nya möjligheter för alla. Vi vill ge unga med utvecklingsstörning utökade verktyg i att kräva rättigheter och formulera sina behov.

Vi vill vidare öka kunskapen om alternativa kommunikationssätt och kognitiva hjälpmedel för att göra skolan bättre tillgänglig i Tanzania och Rwanda. Genom att unga med utvecklingsstörning ges tillfälle att vara med att påverka utbildningen och dela med sig av sina erfarenheter av utbildning kan den utformas på ett passande sätt. Med mer kunskap inom specialpedagogik kan lärarna möta eleverna och ge dem chansen att utvecklas.

Vi vill ge möjligheter för att unga med utvecklingsstörning ska kunna utveckla sitt välbefinnande och sin självkänsla. Att kunna utveckla förmågor och växa som människa är av yttersta vikt och en självklarhet för ett värdigt liv. Vi skapar sysselsättningar och unga med utvecklingsstörning får känna att de är inkluderade i samhället och att de bidrar.

Unga med utvecklingsstörning fortsätter ta plats och vara förebilder. De tänker utanför boxen och finner lösningar för de problem de möter i vardagen. Det är den enda vägen framåt för den som lever i ett samhälle som inte är anpassat för ens förutsättningar.

Projektet är finansierat av Svenska Postkodlotteriet och genomförs av FUB – föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning tillsammans med samarbetspartners i Tanzania och Rwanda.