Toppmötet

Nu sätter vi funkisfrågorna på världskartan!
Välkommen till en mötesplats där vi utmanar vilka som ska vara med och förändra världen.

Den 19 oktober, 2017
Klockan 14.00-16.00
Biograf Rigoletto, Stockholm

De är undangömda. Familjerna skäms. De får sällan chans att gå i skolan.

Agenda 2030 och de globala målen syftar till att alla människor ska få sina rättigheter tillgodosedda och att leva värdiga liv med möjligheter att utveckla sin fulla potential. Men för en stor grupp människor är inte detta en verklighet idag. Personer med funktionshinder är en marginaliserad grupp som är utanför samhället. En grupp som inte har blivit givna möjligheten att göra sina röster hörda.

”Hur man agerar mot de svagaste definierar ofta hur samhället ser ut”, säger komikern och debattören Soran Ismail som tillsammans ambassadörer i projektet Come Together besökte Tanzania för att tillsammans med lokala organisationer lyfta de funktionshindrades situation.

Den 19 oktober visar vi delar av filmen The Ambassadors som handlar om när Come Together-ambassadörerna Victoria, Joanna, Axel och Victor åkte till Tanzania och träffade funktionshindrade, men också politiker och beslutsfattare. Vi berättar också om Le Bureau i Kigali (Rwanda), där reklamteamet använder talangen hos medarbetare med intellektuella funktionshinder för att skapa kreativa idéer och kampanjer som förändrar människors sätt att se på sin omgivning – och sig själva!

Samtal: Bryr sig biståndet om de funktionshindrade?
Uppmärksamheten blev stor i Tanzania, men hur är det här hemma i Sverige? Hur mycket satsar biståndet på barn med funktionshinder, hur uppmärksammas deras situation av organisationer och myndigheter? Hur mycket bryr sig barnorganisationer om funktionshindrade?

Samtal med Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige, Tiina Nummi-Södergren, generalsekreterare för MyRight, representant från Sida.
Samtalsledare: David Isaksson

Come Together drevs av Erikshjälpen och FUB, Come Together Concrete drivs av FUB och båda projekten finansieras av Svenska PostkodLotteriet.

Program

14.00 Come Together: ett banbrytande och inkluderande internationellt projekt
Joanna Johansson, Victoria Valverde, Viktor Barkström, Axel Isaksson

14.15 The Ambassadors: the movie
Visning av delar från långfilmen där vi följer Come Togethers ambassadörer på deras äventyrliga resa till Tanzania och Soran Ismail medverkar som side-kick.

14.30 Come Together Concrete: konkret action för alla
Axel Isaksson, Victoria Valverde, Isabelle Walenius

14.40 Le Bureau: Reklambyrån i Rwanda
Shemusa Iradukunda, Theopiste Umugwaneza, Jesper Tottie

15.00 Hälsosnacks

15.15 Panelsamtal: Bryr sig biståndet om de funktionshindrade?
Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige, Tiina Nummi-Södergren, generalsekreterare för MyRight, representant från Sida.

Samtalsledare: David Isaksson, Global reporting

15.45 Frågor, svar och framtid

 

 


I oktober samlas kloka och initiativtagande unga vuxna med utvecklingsstörning för ett extraordinärt toppmöte, där funkisfrågor kommer sättas på den internationella kartan.

Med sina erfarenheter av internationellt utvecklingsarbete och av att vara med att påverka för sig själva och sina vänner bidrar dessa unga med stora insikter och nya perspektiv på vad samarbete för en bättre värld innebär.

Representanter från Rwanda informerar om situationen de lever i, hur deras rättigheter inte uppfylls och hur de med kreativa lösningar anpassar sig i en värld som inte är anpassad efter dem. De har idéer på hur utvecklingsarbete kan utvecklas för att inkludera alla.

Sverige har förbundit sig med FNs globala mål för en bättre värld: Agenda 2030 som uppmanar till att ”leave no one behind” och att sätta de mest utsatta människorna först. Mål som syftar till att alla människor ska få sina rättigheter tillgodosedda och att leva värdiga liv med möjligheter att utveckla sin fulla potential. För en stor grupp människor är inte detta en verklighet idag. Personer med funktionsnedsättningar är en marginaliserad grupp som är utanför samhället. En grupp som inte har blivit givna möjligheten att göra sina röster hörda.

Inte förrän vi tar del av denna grupps åsikter kan Sverige leda ett inkluderande och hållbart utvecklingsarbete i hela världen. Ska vi lyckas med Agenda 2030 är det dags att se till allas perspektiv, så alla kan få sin rätt och leva livet fullt ut.

In english
In October young people with intellectual disabilities will gather for an extraordinary summit, where issues concerning disabilities will be made aware internationally.

With experience of international development work and of advocating for themselves and their friends these young people contribute with great insights and new perspectives on what collaboration for a better world means.

Representatives from Rwanda will inform about their situation, how their rights are not respected and how they with creative solutions adapt to a world which is not suited for them. They have ideas on how development work can be made better to include all.

Sweden has made a commitment to the United Nations sustainable development goals, the Agenda 2030, which calls for “leave no one behind” and putting the most vulnerable people first. The objectives aims to ensure that all people receive their rights and are able to live worthy lives with opportunities to develop their full potential. For a large group of people this is not a reality today. People with disabilities are a marginalized group living outside of the society. A group that has not been given the opportunity to make their voices heard.

It is essential that we take in account the opinions of this group, only then can Sweden take a lead in an inclusive and sustainable development work worldwide. If we want to succeed with Agenda 2030 it is time to make sure everyone’s perspective is accounted for, so everyone can get their rights and live life to the fullest.