Regionala lärarkonferenser

Kunskap är makt och med rätt kunskap är det också lättare att ge makt till andra.

Våren 2017 vidareutbildar vi över 100 lärare i Tanzania och Rwanda i kognitiv tillgänglighet och om möjligheterna hjälpmedel ger för att underlätta skolgången.

Våra experter delar med sig av erfarenheter från särskolan i Sverige och om vad forskningen visar inom special pedagogik.
Genom att också de som själva tagit del av en särskoleundervisning berättar om sina erfarenheter från deras egen skolgång bidrar de till en större förståelse för hur undervisningen kan utformas och anpassas.

Axel föreläser under lärarvidareutbildningarna i Tanzania.