Kreativ kraft

Genom kreativitet skapar vi förändring!

Den enorma kreativa potential som unga med utvecklingsstörning har uttrycker sig i vårt projekt på olika sätt men med det gemensamma målet att skapa en förändrad värld.